KVARTALNI MONITOR BR. 66

BEOGRAD, 23. decembar 2021. godine  – Autori najnovijeg, 66. broja Kvartalnog monitora, u izdanju Ekonomskog fakulteta u Beogradu i FREN-a, istakli su sledeće: Najvažniji  trendovi u  privredi Srbije …