KVARTALNI MONITOR BR. 62

24. decembra 2020. godine u 11 časova održana je prezentacija novog broja Kvartalnog monitora – QM62. Na prezentaciji predstavljene su analize i predviđanja ekonomskih trendova u Srbiji. U prilogu mož…